Chimurenga Chemhuka

Chimurenga chemhuka. A translation of Animal Farm by George Orwell to Shona. Published by House Of Books Zimbabwe.

About Chimurenga Chemhuka

Chimurenga Chemhuka : Papurazi raMufadzavamwe, zvipfuyo zvinosanganisira nguruve, mabhiza, madhongi, mombe imbwa, hwai, huku nemadhadha zvinoshandisaa siku nesikati zvichibatwa senhwapwa nasapurazi wazvo, VaJonasi. Dzavhuriswa pfungwa nekuoneswa nezvemagariro adzo nenguruve ine njere dzakapinza uye ine rudo nemhuka dzose inonzi mudhara Meja, mhuka dzinomukira sepurazi dzomudhingura.

Purazi reMufadzavamwe rinoshanduka kuve purazo reMufadzatose. Zvichapera zvakadaro here, kanan kuti panewo zvimwe zvichabuda muChimurenga Chemuka?

Kuturikwa kwenyaya yaOrwell inobata mwoyo, Animal farm, chiitiko chakakosha muuvaranomew uye mukuturikwa kwezvinoyrwa.

Category:

$12.00